Privacy Verklaring en Algemene voorwaarden

Welke persoonsgegevens verwerkt Chi-reflex:
Voetreflex Praktijk Chi-reflex kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van haar diensten. Ik verwerk de volgende gegevens:

 • Uw voor en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw (mobiele) telefoonnummer
 • Uw emailadres

Waarom maakt Chi-reflex gebruik van deze persoonsgegevens:
Deze gegevens verwerkt Chi-reflex om, indien u mij verzoekt, telefonisch, dan wel schriftelijk (via mail of via de post) contact met u op te kunnen nemen. Tevens gebruikt Chi-reflex deze persoonsgegevens om een zorgnota op te kunnen stellen.

Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeute, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid toestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in uw dossier gegevens opgenomen die ik voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekend onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg, dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeute heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier,
ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurd uiteraard alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van uw gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik uw zorgnota kan opstellen
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet toestemming vragen

De gegevens in het cliënten dossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Beveiliging:
Voetreflex Praktijk Chi-reflex neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Chi-reflex maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet n verkeerde handen vallen.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Chi-reflex verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met mij. U kunt mij bereiken via email info@chi-reflex.nl of via telefoonnummer 06-12205481

Algemene Voorwaarden

 • Betalingswijze van de behandelingen is op rekening, contant, of per betaalverzoek per consult.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk Chi-reflex welke vermeld staat op de website van praktijk Chi-reflex en u stemt in met dit reglement.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • Er bestaat inzagerecht voor nabestaanden.

 

Met vriendelijke groet,

Astrid Kraaijeveld

Scroll naar boven